RenewAcad

Academia de Consiliere si Pregatire Profesionala pentru Surse Regenerabile de Energie

GDPR INFO

Prin acest acord imi exprim in mod expres consimţământul ca societatea Wind Power Energy SRL, in calitate de operator (“Societatea”) in intelesul articolului 4 pct. 7 din Regulamentul 679/2016, sa fie autorizata sa proceseze, conform scopurilor din prezentul accord, datele mele personale:

• numele, prenumele, sexul, data şi locul naşterii, cetăţenia, situaţia familială, numărul de telefon/fax, adresa (domiciliului/reşedinţei), adresa e-mail;
• formarea profesională – diplome – studii;
• după caz, alte date necesare îndeplinirii scopurilor din prezentul accord ce respecta legislația în vigoare.

Datele sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanţii legali ai persoanei vizate, autorităţi publice centrale/ locale, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Parchet şi Instanţe Judecătoreşti, cat si tertilor colaboratori ce respecta prevederile legale, conform unui contract sau acord semnat. Conform GDPR nr. 679/2016, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Daca unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugam să ne informaţi cât mai curând posibil.

Datele Dumneavoastra personale vor fi pastrate de Societate pentru o perioada care nu depaseste perioada necesara atingerii scopurilor din prezentul acord, dar nu mai mult de 5 ani de la data la care v-ati exprimat consimtamantul sau pentru orice alta durata necesara, acolo unde e cazul, in virtutea obligatiilor legale.
Observaţie: orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, aceasta menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; *orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit si fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Confirm ca am fost informat cu prevederile politicii de securitate a datelor cu caracter personal si că mi s-au adus la cunoştinţă drepturile mele privind protecţia datelor cu caracter personal si responsabilităţile mele privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
^