RenewAcad

Academia de Consiliere si Pregatire Profesionala pentru Surse Regenerabile de Energie

WIND POWER ENERGY SRL a demarat implementarea proiectul RenewAcad - Academia de Consiliere si Pregatire Profesionala pentru Surse Regenerabile de Energie, Cod SMIS 135238. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, in cadrul contractului de finantare POCU/726/6/12/135238.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de ”creșterea participării la programele de formare profesională continuă a 700 angajați din regiuni mai puțin dezvoltate, în special pentru cei cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârstă de peste 40 de ani, respectiv din zonele rurale defavorizate”.

Proiectul are o dimensiune strategică majoră, europeană, națională și sectorială. Acesta se încadrează în prioritățile Strategiei naționale privind învățarea pe tot parcursul vieții și Strategia educației și formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020, propunând măsuri și acțiuni specifice celor două strategii. Un plus de relevanță este adus de furnizarea de servicii cu prioritate către un grup țintă care provine din domenii și ocupații ce se vor confrunta cu scăderi drastice ale cererii și dispariția de pe piață pentru îndreptarea lor către domenii de viitor, sustenabile și moderne, înscriindu-se cu măsuri pivotale în procesul european de tranzitie energetică.

Pentru a intra in operatiune, persoanele din grupul tinta trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii cumulative:
- vor avea domiciliul/resedinta in una din cele 5 regiuni: Vest, Nord – Est, Sud – Est, Centru, Sud – Vest Oltenia;
- vor fi angajati (inclusiv persoana fizica autorizata si intreprinderi individuale);
- vor avea minimum 25 de ani impliniti;
- vor avea varsta sub 65 de ani.


Rezultatele asteptate in urma implementarii proiectului vor fi:
- 700 de persoane care vor beneficia de sprijin pentru participarea la FPC
- 595 de persoane certificate in urma cursurilor absolvite in cadrul proiectului
- 404 de persoane care isi vor gasi un loc de munca ca urmare a sprijinului primit
- 70 persoane care vor urma studii/cursuri de formare la încetarea calitații de participant

Perioada de implementare a proiectului este : 26.03.2021 – 26.09.2023.
Valoarea proiectului este: 4.711.689,40 lei, din care valoarea de cofinantare UE este de 3.804.685,47 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul national este de 671.414,86 lei.”

 • RenewAcad - Academia de Consiliere si Pregatire Profesionala pentru Surse Regenerabile de Energie
  este destinata tuturor persoanelor interesate de proiect, cu precadere minerilor/fostilor mineri din Valea Jiului si nu numai. Aceasta a fost creata special pentru a asigura:
 • Tranzitia energetica de succes este una justa si echitabila pentru intreaga societate
 • Responsabilitatea de a asigura un viitor comunitatii dependente de activitatile miniere
 • Modernizarea economiei regiunilor dependente de activitatile de exploatare a carbunelui
 • Adaptarea la schimbarile structurale si tehnologice


Valea Jiului este una din zonele incluse in Platforma pentru Regiuni Carbonifere in Tranzitie.
Academia isi propune sa formeze si sa perfectioneze toate persoanele interesate, cu accent pe mineri si fosti mineri din Valea Jiului si zonele adiacente (Oltenia) si sa-i transforme in specialisti in energie eoliana si distributie de energie electrice.

DESPRE PROIECT

Proiectul se inscrie in masurile specifice tranzitiei energetice echitabile.

Industria eoliana are ambitia de a contribui la o tranzitie energetica echitabila si propune un proiect ambiţios de pregatire și reconversie profesionala pentru persoanele din zonele dependente de sectorul producerii energiei din cărbune (Valea Jiului si bazinul Olteniei).

 

Consolidând experienţa acumulata în peste 8 ani de zile prin centrul de instruire Monsson – RESS (Renewable Energy School of Skills) din Constanţa, are în plan realizarea unei Academii Profesionale în zonele miniere de traditie din Romania. Pe parcursul duratei de implementare a proiectului, este ţintită reconversia de tehnicieni si specialisti in eolian, fotovoltaic si distributie.

 

Abilitatile tehnice şi profesionale ale tehnicienilor din sectorul minier sunt uşor transferabile către sectorul energiei regenerabile si al distributiei de energie, iar certificările obţinute în urma cursurilor de formare si reconversie le vor permite acestora să lucreze în instalarea, operarea şi mentenanţa proiectelor regenerabile si a retelelor electrice din toata lumea, cu beneficii salariale atractive.

 

Dezvoltarea sectorului energiei regenerabile nu este posibila fara o modernizare si dezvoltare a sectorului de distributie a energiei electrice, iar necesarul de forta de munca in acest domeniu in Romania este inca unul din punctele pe care isi propune sa le adreseze proiectul, prin realizarea in Tg.Jiu si Craiova, in sprijinul minerilor si celorlalti angajati din zonele proiectului (Centru,Nord-Est, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia, Vest), a unor centre de formare si recalificare profesionala pentru profesionisti in acest domeniu.

 

Conform statisticilor si tendintelor Europene, capacitatea instalata a regenerabilelor se dubleaza in fiecare an, existand o necesitate imediata dar si pe termen mediu si lung pentru pregatirea de specialisti noi. Centrul RESS din Constanţa, care va fi „clonat” in Valea Jiului, a pregătit până acum circa 5.000 de oameni, la standarde internaţionale (este membru GWO-Global Wind Organisation), cifră care îi include şi pe cei pe care standardele îi obligă să revină la training în fiecare an pentru unele specializări. Aceştia asigură acum nu doar mentenanţa celor 3000 MW instalaţi în eolian în România, ci şi în afara ei, dezvoltand si un nou concept si termen, de navigatori-eolieni. Peste 95% din specialistii in regenerabile – preponderent energie eoliana – din Romania, lucreaza pe baza de proiect in strainatate si revin lunar in Romania, generand venituri mult peste media zonelor din care provin.


Pre-inregistrare la cursurile de reconversie profesionala

Va multumim pentru interesul acordat cursurilor oferite de WIND POWER ENERGY S.R.L. in cadrul proiectului “RenewAcad – Academia de Consiliere si Pregatire Profesionala pentru Surse Regenerabile de Energie”.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de ”cresterea participarii la programele de formare profesionala continua a 700 angajati din regiuni mai putin dezvoltate, in special pentru cei cu un nivel scazut de calificare si persoanele cu varsta de peste 40 de ani, respectiv din zonele rurale defavorizate”.

Deoarece numarul persoanelor inregistrate a ajuns la 3000, dorim sa va informam ca inscrierile pentru proiectul “RenewAcad – Academia de Consiliere si Pregatire Profesionala pentru Surse Regenerabile de Energie” au fost oprite.

In cazul in care doriti sa participati la unul dintre cursurile prestate de catre Wind Power Energy S.R.L., va rugam sa accesati site-ul Centrului de Training https://www.gwo-training.eu

SUSTINATORII PROIECTULUI

 • Cu o experienta de peste 8 ani de zile in pregatirea profesionala pentru industria eoliana si fotovoltaica in Romania, RESS – Academia pentru Surse Regenerabile de Energie, parte din Monsson Group, pregateste anual peste 2000 de specialisti.

  Academia este acreditata international si implementeaza cele mai noi standarde de calitate si ultimele cunostiinte in domeniu regenerabilelor.

 • RWEA este principala organizatie din Romania ce sustine si promoveaza energia regenerabila si in special cea eoliana, in vederea realizarii tranzitiei catre un viitor cu emisii scazute de carbon si a dezvoltarii sustenabile a economiei.
  Membrii RWEA sunt companii de succes din tara si strainatate din in tot lantul de producere a energie electrice, reunind proprietari si operatori de parcuri eoliene, producatori de turbine si echipamente, dezvoltatori, firme de consultanta sau case de avocatura

 • Asociația Industriei Fotovoltaice din România - RPIA fost înființată în martie 2012, cu scopul de a reprezenta interesele acestei industrii în creștere rapidă în România, pentru a sensibiliza și de a crea o dezvoltare corespunzătoare și mediu de rețea pentru potențialii investitori. În mai puțin de trei ani, asociația a adunat sub umbrela sa de membri importante companii active pe piaţa românească PV.

 • Organizaţia Patronală a Producătorilor de Energie din Surse Regenarabile din România – PATRES şi-a început activitatea în anul 2014. Membrii organizaţiei sunt producătorii de energie din tot spectrul regenerabilelor - solar, eolian, hidro şi biomasă. Prin activitatea și inițiativele sale, PATRES va apăra, promova și susține drepturile membrilor săi. PATRES își propune sa fie “vocea” producătorilor de energie din surse regenerabile de energie și un partener de dialog pentru autorități.

 • Cu o puternică tradiție universitară și prestigiul de care se bucură în țară și în străinătate, Universitatea din Petrosani asigură astăzi condițiile necesare pentru ca studenții săi să dobândească o înaltă calificare în multe și variate domenii, pregătirea desfășurându-se la toate formele de învățământ.

  Formarea profesională a specialiștilor se realizează în cadrul a trei facultăți: Facultatea de Mine, Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică și Facultatea de Științe.

CE ISI PROPUNE PROIECTUL

 • Responsive image
 • Obiectivul general al proiectului este reprezentat de ”cresterea participarii la programele de formare profesionala continua a 700 angajati din regiuni mai putin dezvoltate, in special pentru cei cu un nivel scazut de calificare si persoanele cu varsta de peste 40 de ani, respective din zonele rurale defavorizate”.

   

  Proiectul are o dimensiune strategica majora, europeana, nationala si sectoriala. Acesta se incadreaza in prioritatile Strategiei nationale privind invatarea pe tot parcursul vietii si Strategia educatiei si formarii profesionale din Romania pentru perioada 2016-2020, propunand masuri si actiuni specifice celor doua strategii. Un plus de relevanta este adus de furnizarea de servicii cu prioritate catre un grup tinta care provine din domenii si ocupatii ce se vor confrunta cu scaderi drastice ale cererii si disparitia de pe piata pentru indreptarea lor catre domenii de viitor, sustenabile si moderne, inscriindu-se cu masuri pivotale in procesul european de tranzitie energetica.

   

  Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific al programului si apelului intrucat isi asuma ca un numar mare (cel putin 700) de angajati isi vor imbunatati pe de o parte competentele transversale si pe de alta parte competentele tehnice in domenii si pentru ocupatii cu perspectiva de dezvoltare in viitor.

 • Modul in care proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific al programului si apelului, generand un efect pozitiv pe termen lung:
 • Creste gradul de constientizare asupra beneficiilor participarii la programe de formare pe tot parcursul vietii, prin intermediul cunoasterii activitatilor proiectului;

 • Formeaza si dezvolta competente tehnice si profesionale adaptate la cele mai recente evolutii de pe piata muncii prin intermediul programelor de formare profesionala;

 • Formeaza si dezvolta competente transversale, transferabile, necesare pentru a mentine competitivitatea unui angajat prin intermediul actiunilor de consiliere;

 • Aduce elemente inovatoare prin cooperare transfrontaliera si schimb de bune practici care au rol atat in dezvoltarea competentelor grupului tinta cat si in incurajarea participarii la programe de formare profesionala continua

 • Incurajeaza crearea premiselor de retentie a ocuparii pe piata muncii, pentru ocupatii relevante pregatirii lor profesionale, pentru membrii grupului tinta.

 • Beneficiile vizate la nivelul grupului tinta se vor repercuta la nivel local, regional si national si implicit european, de la cele pe termen scurt la cele pe termen lung:
 • Pe termen scurt si mediu, angajatii isi vor creste productivitatea la locurile lor de munca, valorificand competentele dobandite;

 • Pe termen mediu si lung, angajatii isi vor pastra mai indelungat locul de munca si/sau isi vor identifica si vor aplica mai eficient si mai bine pregatiti pentru locuri de munca adecvate pregatirii lor, mai bine platite si mai sustenabile; veniturile lor vor creste urmare a acestor masuri;

 • In acelasi timp, pe termen lung, rezultatele lor, diseminate si altor angajati, se vor multiplica, fiind transferate automat noilor persoane angajate /aplicate la locul de munca de catre angajati iar modelul pe care il vor constitui va deveni atractiv (si cel mai probabil necesar, in conditiile presiunii pietei) altor angajati din sectorul economic de la nivel regional si national.

 • Nu un ultimul rand, pe termen lung, beneficiile se vor vedea prin faptul ca va creste retentia de personal, gradul de retentie la locul de munca, nivelul de incredere al angajatilor, aspecte care se vor repercuta si in nivelul de trai, generand efecte benefice si pentru familiile angajatilor (impact social).

 • Unul din cele mai importante obiective ce vor fi atinse va fi faptul ca va creste interesul si gradul de participare atat pentru servicii de consiliere profesionala cat si pentru programele de formare profesionala continua.

REZULTATELE GENERALE ALE PROIECTULUI

 • Proiectul faciliteaza o mai buna adaptare a competentelor la cerintele pietei muncii actuale si viitoare prin programele de Formare Profesonala Continua organizate in domeniul energiei verzi.
 • Cresterea cu 2.000 a numarului de angajati constientizati cu privire la importanta formarii profesionale continue in cariera. Vor fi constientizate 2.000 de persoane in mod direct si, prin acestia, un numar mult mai mare indirect, prin mesajele campaniei si multiplicarea informatiei de catre Grupul Tinta.
 • Se vor folosi materiale informative, analize comparative si diseminare de bune practici, intalniri si evenimente diferite, inclusiv vizite la parcuri eoliene care au rolul de a facilita constientizarea formatorilor de opinie si a multiplicatorilor de informatie.
 • Angajatilor le vor fi prezentate si oportunitatile pe care le prezinta proiectul pentru dobandirea de competente transversale-cheie (prin consiliere si Formare Profesonala Continua) dar si tehnice in domenii de viitor (prin programe de Formare Profesonala Continua).
 • Cresterea performantelor in plan profesional pentru 700 de angajati prin furnizarea de servicii de consiliere profesionala si tutorat la cele mai inalte standarde, acreditate conform legislatiei nationale. Acest obiectiv se va realiza prin cresterea gradului de autocunoastere al angajatilor, prin furnizarea de competente transversale de autocunoastere, planificare a carierei, identificare si aplicare pentru un loc de munca adecvat, respectiv identificare a cerintelor pe care o persoana trebuie sa le indeplineasca la un loc de munca pe care si-l doreste.
 • Prin faptul ca livreaza cursuri acreditate ANC respectiv cursuri recunoscute international pe care, aditional, le si imbunatateste ca urmare a feedback-ul transmis de cursantii fiecarei grupe.
 • Proiectul contribuie astfel la cresterea ratei de participare a adultilor la programe de invatare pe tot parcursul vietii spre tinta stabilita.
 • Proiectul isi propune ca beneficiile sa fie atinse pentru un numar de cel putin 700 angajati.

FORMARE PROFESIONALĂ In Industria Regenerabila

 • Evenimente informative referitoare la oportunitatile oferite de Formarea 
  Profesionala Continua;
 • Vizite in parcurile eoliene si parcuri fotovoltaice;
 • Activitati de consiliere profesionala si tutorat – dezvoltarea carierei si cautarea 
  de noi oportunitati;
 • Participare la programe de formare profesionale cu durate diferite in functie 
  de specializare - 1 luna, 3 luni;
 • Calificari si certificari multiple in domeniul Turbinelor Eoliene si Parcurilor Fotovoltaice;
 • Actiuni inovative – participare la program de formare in strainatate in domeniul surselor Regenerabile de Energie;
 • Reincadrare la locul de munca in baza certificarilor /calificarilor obtinute;
 • Angajare in domeniul industriei regenerabilelor in baza 
  certificarilor /calificarilor obtinute;
 • Stagii de practica platita in Industria Regenerabilelor;
 • Numarul de participant impartiti in serii, maxim 400 / an.

Un plan complet si concret pentru introducerea pe piata muncii
Academia de Surse Regenerabile si Distributie a Energiei Electrice
destinata tuturor persoanelor interesate de proiect, cu precadere minerilor/fostilor mineri din Valea Jiului si nu numai.

Durata de implementare proiect

2

ani

Reconversie profesionala

700

ANGAJATI

CONSTIENTIZARE FPC

2000

ANGAJATI

^